Dansınız sizsiniz!

Anne rahminde, cenin olarak başlayan 40 haftalık gelişim, ritmik ortamda devam ederek tamamlanıyor. (Annenin kalp sesi eşliğinde.- (40 haftada yaklaşık 28.000.000 ritm))

“Geniş kitleler tarafından dans, yıllar boyu ya eğlence  aracı olarak ya da kültürel amaçlı düşünüldü ve kullanıldı. Oysa ki bunların dışında dans, “İnsanların Temel Karakterlerini Tanıma” yönünde inanamayacağınız kadar etkili bir yöntemdir. Yıllarca araştırmasını yaptığım, gözlemlediğim, deneyimlediğim, net sonuçlarını aldığım ve yıllarca sadece benim bildiğim ve yararlandığım bir yöntemdi. “Dansınız Karakterinizdir!..

Şimdiye kadar karakterleri tanıma adına bilinen yöntemler kullanıldı. Hipokrates, Freud, Jung ve karakter analizi ile ilgili çalışmalar yapan diğerlerinin şu ana kadar bunu keşfetmemiş olmalarının nedeni tamamen danstan uzak olmalarıdır.

Otuziki yıldır fiziksel ve ruhsal açıdan insan gelişimine yönelik araştırmalarıma, uygulamalarıma devam ediyorum ve diyorum ki; “Her insan dans edebilir ve Dansınız Karakterinizdir, tıpkı parmak iziniz gibi ..”

Patenti bana ait olan bu çalışmayı, 2006 yılında tüm basın kuruluşlarıyla paylaştıktan sonra Dansınız Karakterinizdir isimli tek kişilik gösterimde komediyle harmanlayıp, izleyiciyle paylaşıyorum. Dansınız Karakterinizdir keşfim Kasım 2010’da Finlandiya’daki Jyvaskyla Üniversitesi’nce onaylanmıştır.

Aman dikkat!..

Çok iyi bir oyuncu ya da müthiş bir beden dili kullanıcısı olabilirsiniz. Günlük hayatınızda her role bürünebilirsiniz. Diyelim ki aslında siz, duygusal, sevecen, paylaşımcı, kurallardan nefret eden bir temel karaktere sahipsiniz fakat, büyük bir şirkette de yönetici konumundasınız ve bulunduğunuz ortam  gereği otoriter, katı kuralları olan biri olarak tanınıyorsunuz ve bu durumdan memnunsunuz.. Aman dikkat!.. Dansınız, temel karakterinizi ele verecektir. Gizlemeniz mümkün değil!..

Anne rahmindeki ritmik ortamda gelişimini tamamlayan bebek, doğum’un gerçekleştiği ilk anlarda, dış dünyadaki, ilk ritmik hareketlerini yapmaya başlıyor ve 5 yaşına gelinceğe kadar geliştirerek tamamladığı temel karakterini, ritm eşliğinde dans figürleri ile net bir şekilde yansıtıyor.

Peki nasıl?

  1. haftada yumurta rahim duvarına yerleştiği andan itibaren ritmik gelişim başlar. Bebeğin, ritmik ortamda yani annenin kalp sesi eşliğinde tamamlanmış olan gelişimi, dünyaya geldiği andan itibaren ritmik hareketlerinin artarak devam etmesini sağlar.

8 haftalık olduğunda ilk kalp atışları gerçekleşir. (Ritm’e ritm ile karşılık vermeye başlamıştır.)

15. haftada ise bebeğin kasları daha güçlenmiş ve hareketleri daha da artmıştır. Ritm’e bedensel olarak da katılmaya başlamıştır.

  1. haftadan itibaren bebek dışarıdaki seslere tepki olarak, hareketlerini daha da arttırarak, farkında olmasa da, ileride karakterini yansıtacak dans figürlerine başlamıştır. Tekme, yumruk ve omuz atarlar.(Ritmik tepkiler)
  2. hafta (7.ay) bebeğin beyninin karakter ve zeka ile ilgili bölümleri gelişmeye başlar.

Yani, hamileliğin ilk gününden itibaren, doğum gerçekleşene dek tüm gelişimleri (karakter ve zeka gelişimi de dahil olmak üzere) ritm ortamında gerçekleşir.

Bebek, doğum’un gerçekleştiği ilk anlarda, dış dünyadaki, ilk ritmik hareketlerini yapmaya başlayacak ve 1 yaşına gelinceğe kadar en eforlu dönemini, ritm eşliğinde yaptığı dans figürleri ile yaşayacaktır.

0-1 yaş döneminde, bebek öncelikle refleks olarak kollarını, bacaklarını, ritmik olarak heyecanla hareket ettirir.

Müzik dinlerken başı ile tempo tutar, alkışlar.

Bacak kasları güçlendiği için rahatlıkla, ayakta ritm eşliğinde hareket ederek, kendi dans tarzını deneme  çalışmalarına başlar.

Çocuğun karakterinin ilk tohumlarının atıldığı bu devrede, doğal olarak gelişen temel karakter özellikleri, dans tarzı ile bütünleşir.

Sakin, nazlı ya da hırçın ve agresif gibi.

4 yaşında, dans tarzında yansıttığı karakter özellikleri daha belirgindir. Artık dans

müziğini kendisi seçecektir.

5 yaşında ise kendine uygun dans tarzı seçimini yapmıştır ve uygulamaktadır.

5 yaşındaki bir çocuk dans tarzı ile karakterini sergiler. Artık, bu onun temel karakterdir.

İlerleyen dönemlerde, kaç yaşında olursa olsun, dans tarzında temel karakterini aynen görebilirsiniz.

6 – 12 yaş döneminde edindiği çevresel etkenlerle (aile, eğitim, arkadaşlıklar, örnek aldığı kişi veya kişiler, yetişmiş olduğu ülke ve şehir), yeni davranış biçimleri ve huylar ilave ederek kendi benimsediği karakterini oluşturur.

HUYLAR VE DAVRANIŞLAR DEĞİŞİR, TEMEL KARAKTER DEĞİŞMEZ

Her kişinin kendine ait dans tarzı vardır. Tıpkı parmak izi gibi… Bu tarz 5 yaşına kadar oturmuş olan temel karakterini aynen yansıtır.

Bazı kişilerin, “ben dans etmeyi sevmiyorum ve asla dans etmem!..” demelerinin sebebi, aslında anne rahminde başlayan ve 5 yaşına gelene kadar olan gelişimlerinde dans ettiklerini hatırlamadıklarından dolayıdır.

Çünkü her insanın temelinde ritm ve dans hep vardı ve hep var olacaktır.

Sonuç hiçbir zaman değişmeyecektir. Yaşamları boyunca ritm ve dans insanların ayrılmaz bir parçası ve temel karakterlerini yansıtma yönünde en iyi anahtar olacaktır.

İşte bu nedenlerden dolayı,” insan karakterlerini tanıma” yönünde değişmez bir gerçek vardır!..

Dansınız karakterinizdir!..